Phiên bản nữ xinh đẹp của Mạnh “gắt” khiến phóng viên nào cũng e sợ tại AFF Cup 2018

Phiên bản nữ xinh đẹp của Mạnh “gắt” khiến phóng viên nào cũng e sợ tại AFF Cup 2018

Tại AFF Cup 2018, vấn đề bản quyền truyền hình và khu vực tác nghiệp của phóng viên khá được coi trọ