Nữ tuyển thủ Afghanistan trốn chạy, rơi nước mắt cầu cứu trong tuyệt vọng

Nữ tuyển thủ Afghanistan trốn chạy, rơi nước mắt cầu cứu trong tuyệt vọng

Thủ đô Kabul, thành trì cuối cùng và niềm hy vọng cuối cùng của những người phụ nữ Afghanistan đã sụ