bergkamp

bergkamp

Bergkamp chọn Henry là người “tâm đầu ý hợp” nhất trên hàng công【bergkamp】:Huyền thoại của Arsenal,