Cựu sao Liverpool tuyển người cắt tóc cực kỳ khắt khe: Thợ nghe xong chạy mất dép

Cựu sao Liverpool tuyển người cắt tóc cực kỳ khắt khe: Thợ nghe xong chạy mất dép

Thông báo tuyển thợ cắt tóc củaSturridgeđược đăng tải ở phần story có nội dung như sau: “Cần một thợ