Điểm mặt ứng viên Premier League 2022-23: Man City và sức ép tự thân

Điểm mặt ứng viên Premier League 2022-23: Man City và sức ép tự thân

Bức tranh toàn cảnh Huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn dành sự ưu tiên cho Premier League, nhưng giớ