Quyền Chủ tịch VFF: "Tôi cảm nhận được vinh dự, trách nhiệm"

Quyền Chủ tịch VFF: "Tôi cảm nhận được vinh dự, trách nhiệm"

Ngày 9.1, Đại hội thường niên VFF 2021 đã thống nhất thông qua nhân sự Ban Chấp hành VFF khóa VIII (