Nỗi ám ảnh thủ môn hiện về, Liverpool chính thức trở thành cựu vương Champions League

Nỗi ám ảnh thủ môn hiện về, Liverpool chính thức trở thành cựu vương Champions League

Ở đấu trường đỉnh cao như Champions League, đặc biệt vòng knock-out, mỗi sai lầm nhỏ cũng đều có thể