Hơn 1.000 người đi bộ vì trẻ em

Hơn 1.000 người đi bộ vì trẻ em

Sau một tháng tổ chức, Skechers Friendship Walk 2021 đã thu hút hơn 1.000 người tham gia trên khắp c