Hậu trường thể thao: Streamer Xubi Ruby cổ vũ tuyển Việt Nam, Berrettini

Hậu trường thể thao: Streamer Xubi Ruby cổ vũ tuyển Việt Nam, Berrettini

Xubi Ruby là một trong những hot streamer nổi tiếng nhất tại Việt Nam, với trên 230.000 người theo d