trọng tài thừa nhận sai lầm

trọng tài thừa nhận sai lầm

Trọng tài bắt trận Atletico – Barca thừa nhận sai lầm【trọng tài thừa nhận sai lầm】:Trọng tài Nicola