uefa champions league

UEFA đổi luật bốc thăm UEFA Champions League【uefa champions league】:Thông báo của UEFA cho biết, lễ